Úvodní stránka

Informace o projektu Dětský úsměv najdete na nových stránkách.


ČESKÝ ZELENÝ KŘÍŽ (ČZK)

Obecně prospěšná společnost „Český zelený kříž, o.p.s.“ je pokračovatelkou činnosti nadačního fondu „Český zelený kříž pro preventivní lékařství, nadační fond“, založeném v roce 1999. Posláním Českého zeleného kříže je co nejrychlejší uvádění poznatků preventivního lékařství do každodenní praxe, která často zbytečně zaostává. Nedílnou součástí je účinná osvěta vedoucí k vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví. Cílem obecně prospěšné společnosti je realizace vlastních aktivit směřujících vůči veřejnosti. Český zelený kříž se proto orientuje na realizaci konkrétních činnosti – navazuje na dlouholetou tradici původního nadačního fondu a svůj záběr trvale rozšiřuje. Hlavním projektem Českého zeleného kříže je Dětský úsměv, celostátní vzdělávací program zaměřený na ústní hygienu a prevenci kazivosti zubů u dětí.

Sponzorská loga