Menu Zavřeno

O nás   Statutární orgány   Zakládací listina  Výroční zprávy

O nás

Obecně prospěšná společnost „Český zelený kříž, o.p.s.“ je pokračovatelkou činnosti nadačního fondu „Český zelený kříž pro preventivní lékařství, nadační fond“, založeném v roce 1999. Posláním Českého zeleného kříže je co nejrychlejší uvádění poznatků preventivního lékařství do každodenní praxe, která často zbytečně zaostává. Nedílnou součástí je účinná osvěta vedoucí k vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví. Cílem obecně prospěšné společnosti je realizace vlastních aktivit směřujících vůči veřejnosti. Český zelený kříž se proto orientuje na realizaci konkrétních činnosti – navazuje na dlouholetou tradici původního nadačního fondu a svůj záběr trvale rozšiřuje. Hlavním projektem Českého zeleného kříže je Dětský úsměv, celostátní vzdělávací program zaměřený na ústní hygienu a prevenci kazivosti zubů u dětí.

Statutární orgány

Ředitelka
MUDr. Hana Zallmannová

Správní rada
MUDr. Pavel Smažík
Ing. Jakub Sýkora
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Dozorčí rada
MUDr. Laura Roden
MUDr. Olga Königová
Mgr. Ján Kula

Zakladatelky
Ing. Marcela Hroncová
MUDr. Hana Zallmannová

Zakládací listina

Výroční zprávy